ÇALIŞMA SORULARI-1

 

1- İhtiyaç kavramını tanımlayarak, ihtiyaçların özellikleri hakkında bilgi veriniz.

 

2-Ekonomistler ihtiyacın ahlaki yönünü neden dikkate almazlar?

 

3-İhtiyaçlar sahip oldukları özelliklere göre nasıl sınıflandırılabilir?

 

4-Mal ve hizmet kavramlarını tanımlayarak, mal ve hizmetleri çeşitli özelliklerine göre sınıflandırınız.

 

5-Normal mal-fakir mal kavramlarını örneklerle açıklayınız.

 

6-Değer ve fayda kavramlarını tanımlayarak, değer ile fayda arasındaki farkı açıklayınız.

 

7-Değer paradoksu nedir?

 

8-Mal ve hizmetlerin faydalarının arttırılması bir üretim faaliyetimidir? Neden?

 

9-Üretim faktörleri sıralayarak birer cümle ile açıklayınız. Ayrıca üretim faktörlerinin üretime katılma karşılığında elde ettikleri gelirlerin ne olduğunu tartışınız.

 

10-Ekonomik etkinlik kavramından ne anlıyorsunuz?

 

11-İşbölümü ve uzmanlaşmanın ekonomiye katkısı nedir?

 

12-Verimlilik, Karlılık nedir? Nasıl ölçülür?

 

13-Bir ülkede ekonomik faaliyetler içinde yer alan ekonomik birimler hangileridir?

 

14-Kıtlık kanunu neyi ifade eder? Tercihlerle ilişkisi nedir?

 

15-Alternatif maliyet kavramını tanımlayınız?

 

16-Serbest bir malın alternatif maliyeti nedir? Neden?

 

17-Ekonomi bilimi kıtlık kanunu dikkate alınarak nasıl tanımlanabilir?

 

18-Üretim olanakları eğrisi nedir? Üretim olanakları eğrisinin üstündeki ve altındaki noktalar neyi ifade eder?

 

19-Üretim olanakları eğrisi neden orijine göre içbükeydir?

 

20-Her ekonominin temel sorunları nelerdir? Uygulanan farklı ekonomik sistemler bu sorunları ortadan kaldırabilir mi?

 

21-Kaynakların tam ve etkin kullanımı ile ifade edilmek istenen nedir?

 

22-Piyasa ekonomisi nedir?

 

23-Kapitalist sistemin işleyişini sağlayan temel kurumlar nelerdir?

 

24-Kaynak dağılımı nedir? Fiyat mekanizmasının bu dağılımdaki rolünü tartışınız.

 

25-Ekonomik analiz yöntemleri hakkında bilgi veriniz?

 

26-Mikroekonomi-Makroekonomi ayırımı hangi ölçütlere dayanarak yapılabilir?

 

27-Devletin ekonomik faaliyette bulunmadığı dışa kapalı bir ekonomide faaliyet akımını şekil yardımıyla açıklayınız?

 

28-Devletin ekonomik faaliyette bulunduğu dışa kapalı bir ekonomide faaliyet akımını şekil yardımıyla açıklayınız?

 

29-Devletin ekonomik faaliyette bulunduğu dışa açık bir ekonomide faaliyet akımını şekil yardımıyla açıklayınız?

 

30- Enflasyon kavramını tanımlayarak, fiyat artış oranına göre enflasyon çeşitlerini birer cümle ile açıklayınız.

 

31-Ödemeler bilançosu kavramını tanımlayarak başlıca kalemlerini yazınız.

 

32-Mal ve hizmetlerin faydaları hangi şekillerde arttırılabilir? Yazarak açıklayınız.

 

33- Rant ve kira kavramlarını tanımlayarak aralarındaki farkı örnek yardımıyla açıklayınız.