ÇALIŞMA SORULARI -2

 

1-Fiyat ve piyasa kavramlarını tanımlayınız?

 

2-Tam rekabet piyasasının oluşabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

 

3-Belirli bir fiyattan talep ile çizelge anlamında talep kavramları hakkında bilgi veriniz?

 

4-Talep edilen miktardaki değişme ve talepteki değişme aynı şey midir? Neden? Şekil yardımıyla açıklayınız.

 

5-Herhangi bir malın talebini etkileyen faktörler nelerdir?

 

6-Herhangi bir malın arzını etkileyen faktörler nelerdir?

 

7-Talep kanunu, arz kanunu kavramları ile ifade edilmek istenen nedir?

 

8-Gelecek hakkındaki beklentilerin arz ve talep eğrileri üzerindeki etkisini şekil yardımıyla açıklayınız.

 

9-Hangi mallarda piyasa fiyatı oluşmayabilir? Neden?

 

10-Kaç türlü talep esnekliği vardır?

 

11-Talebin fiyat esnekliği katsayısının sıfır, bire eşit ve sonsuz olması neyi ifade eder? Bu talep eğrileri üzerindeki her noktada esneklik katsayısı aynı mıdır? Neden?

 

12-Nokta esnekliği, yay esnekliği kavramlarını açıklayınız?

 

13-Talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörler nelerdir?

 

14-Esneklik, Fiyat ve Satış hasılatı kavramları arasında ne gibi ilişkiler kurulabilir?

 

15-Çapraz talep esnekliği kavramını açıklayınız?

 

16-Çapraz talep esnekliği katsayısının pozitif, negatif ve sıfır değerlerini alması neyi ifade eder?

 

17-Arz esnekliğini etkileyen faktörler nelerdir?

 

18-Doğrusal bir talep eğrisi üzerindeki her noktada fiyat esnekliği aynı mıdır? Geometrik olarak açıklayınız.

 

19-Bir malın fiyatı 7 TL den 6 TL’ye düşmesi durumunda, talep edilen miktar 1000 den 2000’e çıkmaktadır. Buna göre talebin fiyat esnekliğini hesaplayarak sonucu yorumlayınız.

 

20. Trabzon belediyesi bütçe açığını kapatmak için belediye otobüs biletlerine %20 oranında zam yapmıştır. Sizce yapılan %20’lik bu zam, belediyenin bütçe açığını kapatmasına yardımcı olur mu? Neden? Tartışınız

 

21. Trabzon D&R müzik mağazasında fiyatı 20 TL olan CD’lerden günde 50 adet, fiyatı 10 TL olan kasetlerden 40 adet satılmaktadır. Kaset fiyatları sabitken CD fiyatları 30 TL’ye çıkarıldığında, günlük kaset satışlarının 50 adete çıktığı gözlemlenmiştir.

 

a) Kaset talebinin CD fiyatına göre çapraz esneklik katsayısını hesaplayınız.

b) Eldeki verileri kullanarak CD ve kaset talebindeki değişmeleri, iki ayrı şekil üzerinde gösteriniz.

 

22. Piyasada bir malın miktarı yetersiz olduğunda ; fiyat nasıl değişir? Arz ve talep edilen miktar ne olur?

 

23. A Serbest malına ilişkin arz ve talep eğrilerini çiziniz.

 

24. 2002-2003 yılları arasında Türkiye’de TV fiyatları %10 artarken, diğer malların fiyatları %20 artmıştır. Aynı dönem içersinde satılan TV sayısında artış olmuştur. Bu durumun talep kanununu destekleyip desteklemediğini tartışınız.