İİBF ve SBE Dergileri

 

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi http://www.sbd.anadolu.edu.tr/
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi http://www.aku.edu.tr/kitap/iibfdergi.html

Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE Dergisi http://www.aku.edu.tr/kitap/sosdergi.html
Akdeniz Ü İİBF Dergisi http://www.iibf.akdeniz.edu.tr/iibf_dergisi/hakem.htm
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi http://www.ankara.edu.tr/faculties/political/#
Başkent Üniversitesi Yönetim Ar. Dergisi http://www.yad.baskent.edu.tr
Bilkent Üniversitesi http://www.provost.bilkent.edu.tr/publ/jrlpubs/JPHYS.htm#2002
Başkent Üniversitesi Yönetim Araştırmaları Dergisi http://www.baskent.edu.tr/~iibf/yad/
Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi http://www.bayar.edu.tr/~iibf/dergi/
Celal Bayar Üniversitesi SBE Dergisi http://www.bayar.edu.tr/~sbe/dergi/
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi http://iibf.cumhuriyet.edu.tr/
Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi http://idari.cu.edu.tr/dergi/
Çukurova Üniversitesi  SBE Dergisi http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/
Dokuz Eylül  Üniversitesi SBE Dergisi http://www.sbe.deu.edu.tr/
Doğuş Üniversitesi  Dergisi http://www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/ 
Erciyes Üniversitesi  İİBF Dergisi http://iibf.erciyes.edu.tr/duyuru/dergi.htm
Erciyes Üniversitesi  SBE Dergisi http://sbe.erciyes.edu.tr
Fatih Üniversitesi Journal of Economic and Social Research http://iktisat.fatih.edu.tr/proje.html
Gazi Üniversitesi  İİBF Dergisi http://dergi.iibf.gazi.edu.tr/index.htm
Gazi Üniversitesi İİBF.Net http://www.iibf.gazi.edu.tr/iibfnet/
Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi http://www.iibf.gazi.edu.tr/yayinlarimiz.asp
Hacettepe Üniversitesi  İİBF Dergisi http://www.iibf.hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi  SBE Dergisi http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/dergi/
İstanbul Üniversitesi  İF Dergisi http://www.istanbul.edu.tr/iletisim/yayinlar.htm
İstanbul Üniversitesi İşl. Fak. Dergisi http://www.isletme.istanbul.edu.tr/dergi/dergiler.htm
İstanbul  Üniversitesi İF-Ekonometri ve İstatistik Dergisi http://eidergisi.istanbul.edu.tr
İstanbul  Üniversitesi -SBF Dergisi http://www.istanbul.edu.tr/siyasal/Turkce/Dergi.htm
İstanbul  Üniversitesi -SBF Dergisi http://www.istanbul.edu.tr/siyasal/Dergi.htm
Kocaeli Üniversitesi  SBE Dergisi http://sbe.kou.edu.tr
MÜniversitesi  SBE Öneri Dergisi http://sbe.marmara.edu.tr/tur/oneri/oneri.html
ODTÜ Gelisme Dergisi http://www.econ.metu.edu.tr/metustd/gelismetr.htm
Osman Gazi Üniversitesi  SBE http://www.ogu.edu.tr/~sosbilen/SosyalBilimlerDergisi.htm
Sakarya Üniversitesi  SBE Dergisi http://www.sbe.sakarya.edu.tr
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi http://iibf.sdu.edu.tr/~webiibf/dergi/
Selçuk Üniversitesi  Karaman İİBF Dergisi http://www.kiibf.selcuk.edu.tr/dergi.htm
Uludağ Üniversitesi -İİBF http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/