Yayınlar

 

Yüksek Lisans Tezi

"İçsel Büyüme Teorileri ve Türkiye Örneği: Yatırım Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisi (1963-1999), KTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül 2000. (Y.Lisans tez çalışması, Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından “2000 Yılı Türkiye Ekonomisi Araştırma Ödülü'ne” layık görülmüştür).

 
 

Yeniden Düzenleniyor.....